Verificare stare societate - date de identificare, informaţii fiscale, bilanţuri

Prin accesarea linkului: http://www.mfinante.ro/pjuridice.html?pagina=domenii,  astfel se poate verifica anul de infiintare al societatii, sediul social,  statutul acesteia in ce priveste inregistrarea in scopuri de TVA cat si principalii indificatori ai bilantului depus in fiecare an pentru  ultimii trei ani de activitate ai firmei.