Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala de la Directia de impozite si taxe locale pentru persoane juridice

Cerere pentru eliberarea Certificatului de atestare fiscala  (formular tip - 2 exemplare);
Ultima balanta intocmita ( cu analitic la contul 212, cu mentiunea valorii de impunere a imobilelor de pe raza sectorului 1 - fotocopie);
NOTASe solicita balanta in cazul efectuarii urmatoarelor operatiuni: verificarea valorii de impunere, modificarea valorii imobilului/lor, dobandirea de imobile, vanzare imobil, licitatie, banca, accesare fonduri 
Carte de identitate/buletin de identitate al reprezentantului contribuabilului (fotocopie - dupa caz); La cererea pentru eliberarea certificatului se anexeaza si o copie, conformata cu originalul, a actului de identitate a reprezentantului contribuabilului .
Taxa extrajudiciara de timbru in valoare de 2 lei pentru fiecare exemplar solicitat.

Nota:
- Fisele conturilor analitice 211 si 212 sunt necesare in vederea obtinerii certificatului de atestare fiscala pentru licitatie, notariat, banca, accesare fonduri nerambursabile, politie, leasing, etc.; 
-Pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala in vederea radierii unui mijloc de transport, nu sunt necesare fisele conturilor analitice 211 si 212 

(Autor - Sursa: www.impozitelocale1.ro, Data: 20 noiembrie 2014)