Certificarea declaratiilor fiscale anuale

Incepand cu data de 1 ianuarie 2014 exista obligatia certificarii de catre un consultant fiscal in conditiile legii a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice , respectiv formularul 101- Declaratie privind impozitul pe profit, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, ca urmarea a incetarii suspendarii prevederilor art. 83 alin (5) din Codul de Procedura Fiscala. 

Termenul de depunere a Declaratiei privind impozitul pe profit: 25 martie 2014

Baza legala: art. 83, alin (5) din OG 92/2003  privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, art. II din Legea 162/2012, art. 35 din Codul fiscal.  


Sursa: DGFP Iasi

( Data: 17 ianuarie 2014)