Comunicat de presa al Ministerului Finantelor Publice privind certificarea declaratiei de impozit pe profit pentru anul 2013

Ministerului Finantelor Publice (MFP) a publicat in data de 22 februarie 2014 pe site-ul sau un comunicat de presa privind certificarea declaratiei de impozit pe profit pentru anul 2013.

Astfel, in comunicat se precizeaza:

“ Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, ca urmare a încetarii suspendarii dispusa prin Legea nr. 162/2012, devin aplicabile dispozitiile alin. (5) al art. 83 din Codul de procedura fiscala care stabilesc ca:

„(5) Declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, în conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea."

Fata de prevederea legala susmentionata, precizam urmatoarele:

Codul de procedura fiscala nu prevede posibilitatea respingerii declaratiei fiscale anuale în situatia în care aceasta nu a fost certificata de catre un consultant fiscal si, de asemenea, nu prevede nici sanctiuni contraventionale în caz de nerespectare a acestei obligatii.

Declaratiile fiscale depuse de contribuabili, chiar necertificate, se înregistraza la registratura organului fiscal, se proceseaza si se utilizeaza pentru toate scopurile fiscale prevazute de lege.

Organul fiscal competent, în virtutea rolului sau activ prevazut de art. 7 alin. (1) si (5) din Codul de procedura fiscala, poate totusi informa contribuabilii asupra neîndeplinirii obligatiei de certificare a declaratiei fiscale în vederea aplicarii corecte a prevederilor legislatiei fiscale.

Totodata, precizam ca, prin proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare, publicat si pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, s-a propus, printre altele, abrogarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul de procedura fiscala. De asemenea, prin acest proiect de act normativ a fost schimbat conceptul cu privire la certificarea declaratiilor fiscale astfel ca, certificarea declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale rectificative, a devenit optionala.”

 Sursa: www.mfinante.ro


( Data: 25 februarie 2014)