Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoane juridice

Documentele necesare:

  1. Solicitare scrisă, semnată şi ştampilată de conducerea societăţii, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară - dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului - nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat;
  2. Chitanţa de plată a taxei de eliberare, în cuantum de 10 RON;
  3. Timbre fiscale în valoare de 2 RON;
  4. Împuternicire scrisă pentru reprezentantul legal al societăţii, care va depune cererea şi va ridica certificatul – formular tipizat;
  5. Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie şi original);

f.Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în copie şi original).

 

Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

  • în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;
  • prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;
  • prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România.

 

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare şi este valabil 6 luni de la data eliberării.

 

Compartimentele de Cazier Judiciar, după următorul program de lucru cu publicul:

Luni: 08,00 – 16,00;

Marţi: 10,00 – 18,00;

Miercuri: 08,00 – 16,00;

Joi: 10,00 – 18,00;

Vineri: 08,00 – 16,00.

 

(Autor - sursa: www.igpr.ro, Data: 23 octombrie 2014)