Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice

Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sunt:

  1. buletinul/cartea de identitate/paşaportul, care atestă locul naşterii, domiciliul/ reşedinţa solicitantului în mun. Bucureşti;
  2. cererea tip, completată cu datele de stare civilă şi semnată;
  3. timbre fiscale în valoare de 2 RON;
  4. dovada plăţii taxei de eliberare a certificatului, în valoare de 10 RON;
  5. procură autentificată în condiţiile art. 31 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 290/2004 republicată, privind cazierul judiciar (dacă este cazul). Pentru cetăţenii din Republica Moldova, procura notarială este valabilă fără apostilă, conform art. 22 din Legea nr. 177/1997;

(2) Toate documentele de la literele a) – f) vor fi prezentate în original;

(3) Documentele de la litera e) se vor reţine în original dacă sunt emise doar pentru obţinerea certificatelor de cazier judiciar; în cazul în care sunt emise şi pentru alte scopuri, se va reţine câte o copie a acestora, care se va ataşa cererilor depuse.

 

 

Taxa de eliberare:

 

Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

  • în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;
  • prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;
  • prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România;

 

Compartimentele de Cazier Judiciar, după următorul program de lucru cu publicul:

Luni: 08,00 – 16,00;

Marţi: 10,00 – 18,00;

Miercuri: 08,00 – 16,00;

Joi: 10,00 – 18,00;

Vineri: 08,00 – 16,00.

 

(Autor - sursa: www.igpr.ro, Data: 23 octombrie 2014)