Procedura de revocare a accesului la serviciul de depunere online

Procedura de revocare a accesului la serviciul de depunere online

 


 
1. Revocarea este solicitata de titularul certificatului
 
Daca revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaratii online” se solicita de titularul certificatului calificat, atunci acesta completeaza formularul 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii online”, care se descarca de la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cerere_151_2009.pdf

Cererea se listeaza, se semneaza de titularul certificatului si de catre contribuabil, se scaneaza si se transmite prin e-mail la adresa admin.portal@mfinante.ro.
 
2. Revocarea este solicitata de o alta persoana
 
Daca revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicita de o persoana diferita de persoana pentru care acest drept a fost obtinut, formularul 151 se depune in format hartie, semnat si stampilat de catre contribuabil, la unitatea fiscala in a carei raza contribuabilul isi are domiciliul fiscal. Cererea va fi insotita de:
 
- actul de autorizare a functionarii contribuabilului, in original si copie;
- documentul de identitate al persoanei care solicita revocarea certificatului digital, in original si copie;
- imputernicire eliberata de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului Depunere declaratii online.
 
Atentie! Prin formularul 151 nu se anuleaza certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul de depunere declaratii fiscale online.
 
Persoanele interesate pot consulta website-urile:
 
- Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/ Informatii depunere declaratii/ Instructiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaratiilor;
 
- Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea, www.finantevalcea.ro, categoria Utile/ Declaratii electronice/ Informatii depunere declaratii/ Instructiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaratiilor.


Sursa: AJFP Valcea

( Data: 1 aprilie 2014)