Registrul de bani personali

In Monitorul Oficial nr. 300 din 30 aprilie 2015 a fost publicat O.M.F.P. nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si  procedura de inregistrare a acestuia la organul fiscal.

 

Operatorii economici ce au  obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, conform O.G. nr. 28/1999 cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia constituirii registrului de bani personali pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor .

 

Registrul de bani personali, are paginile numerotate in ordine crescatoare, se semneaza pe ultima pagina de catre administratorul operatorului economic sau de catre o persoana imputernicita de acesta. 

Registrul de bani personali  se completeaza zilnic de catre personalul operatorului economic care isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari si fara a lasa spatii neutilizate. 

 

Operatorul economic notifica organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizand data deschiderii acestuia si numarul de pagini, conform numerotarii acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii ordinului. 

 

Registrul de bani personali se pastreaza la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, in vederea prezentarii acestuia organelor de control

(Autor - Mihaela BODAN, Data: 4 mai 2015)