Reguli noi privind incasarile si platile cu numerar incepand cu 9 mai 2015

Legea 70/2015, publicata in Monitorul Oficial 242 din 9 aprilie 2015 stabileste noi plafoane pentru incasari si plati in numerar, incepand cu 9 mai 2015

 

Principalele aspecte cu caracter de noutate aduse de Legea 70/2015 sunt urmatoarele:

Operatiunile de incasari si plati efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica (persoane) de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar.

Aceste reguli se aplica si operatiunilor de incasari si plati in valuta efectuate pe teritoriul Romaniei. Incadrarea in plafoanele mentionate se efectueaza in functie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati.

Plafoane pentru plati cu numerar:

Incasari:

- incasari in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;

- incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry,in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;

- plati catre persoane, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

 

Plati:

- plati catre magazinele de tipul cash and carry, in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

Avansuri spre decontare:

- plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

! Atentie:

La data acordarii avansurilor spre decontare, sumele aferente intra in calculul plafonului zilnic prevazut de 10.000lei

Interdictii:

-Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry.

Plata facturilor mai mari de 5.000lei/10.000lei magazine cash and carry

Persoanele pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.

Imprumuturi, cesiunie de creante, finantari , livrari de bunuri sau prestari de servicii de la persoane fizice sau alte finantari

Incasari

Operatiunile de incasari in numerar efectuate de persoane de la persoane fizice, reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana.

Exceptie:

Nu se aplica in cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care se efectueaza cu plata in rate, in conditiile in care intre persoanele si persoanele fizice sunt incheiate contracte de vanzare-cumparare cu plata in rate, conform legii.

Interdictii:

Sunt interzise incasarile fragmentate de la o persoana, pentru operatiunile de incasari in numerar, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum si fragmentarea tranzactiilor reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, respectiv fragmentarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei.

Dividende

Plati

Operatiunile de plati in numerar efectuate de persoanele catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana.

Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.

Exceptii de la plafoanele-limita:

-depunerea de numerar in conturile deschise la banci, inclusiv in automatele de incasari in numerar;

- plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens;

-plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;

- retragerea de numerar din conturi deschise la banci pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal prevazute de lege si pentru alte operatiuni de plati efectuate catre persoanele fizice, altele decat cele prevazute la art. 4 alin. (4);

-transferarea de sume prin intermediul bancilor potrivit legii;

-depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

Plafoane pentru casierii multiple

In cazul persoanelor care au organizate mai multe casierii, plafoanele sunt aplicabile pe fiecare casierie in parte.

Alte precizari:

-Sucursalele si alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie si/sau cont deschis la banci aplica in mod corespunzator plafoanele limita.

 -In cazul persoanelor pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei in numerar, sumele care depasesc aceste plafoane putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar. 

-In cazul returnarii de bunuri de catre persoanele fizice si, respectiv, neprestarii de servicii catre persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata in numerar in limita a 10.000 lei, sumele care depasesc acest plafon putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.

! Atentie:

-Prin exceptie, in cazul in care, la data restituirii, persoanele fizice declara pe propria raspundere ca nu mai detin cont bancar, restituirea se poate face integral in numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituita.

Operatiuni intre persoane fizice:

Operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice, altele decat operatiunile de incasari si plati realizate prin intermediul bancilor, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea/restituirea de imprumuturi, se pot efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzactie.

Sunt interzise incasarile si platile fragmentate in numerar pentru tranzactiile mai mari de 50.000 lei, precum si fragmentarea unei tranzactii mai mari de 50.000 lei.

Contraventii:

-amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei;

-amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei pentru a acordarea oricaror avantaje clientilor pentru efectuarea de plati in numerar. eliberarea de  sume in numerar peste plafonul stabilit pe fiecare persoana si tranzactie; fragmentarea solicitarilor de eliberare de numerar care conduce la depasirea plafonului limita stabilit.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre organele Ministerului Finantelor Publice, ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor sale subordonate, conform competentelor.

(Autor - Mihaela BODAN, Data: 21 aprilie 2015)