Salariul minim brut pe tara garantat in plata pe anul 2014

Hotararea nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 703 din 15.11.2013.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna in anul 2014, reprezentand 5,059 lei/ora, potrivit art. 1 alin (1) din HG nr. 871/2013.  

Incepand cu data de 1 iulie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna in anul 2014, reprezentand 5,357 lei/ora, potrivit art. 1 alin (2) din HG nr. 871/2013.

Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut anterior constituie contraventie şi se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Castigul salarial mediu brut pe anul 2014 este de 2.298 lei, potrivit art. 16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 ,  nr. 340/10.12.2013 , publicata in M.O. 776 din 12.decembrie 2013. 

 

( Data: 20 februarie 2014)