Acordarea unor facilitati fiscale conform OUG 44/2015

In Monitorul Oficial nr. 785 din data de 21 octombrie 2015 a fost publicata OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale pentru contribuabilii ce inregistreaza  obligatii  de plata restante la bugetul general consolidat la data de 30 septembrie 2015.

Facilitati fiscale: 

Anularea penalitatilor de intarziere, precum si a unei cote de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, si administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Conditii pentru a beneficia de facilitatile fiscale:

  • toate obligatiile de plata principale restante la 30 septembrie 2015, se sting pana la data de 31 martie 2016, inclusiv;
  • diferenta de  dobanda in cota de 45,8% se stinge prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv;
  • sunt stinse toate obligatiile de plata principale cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 - 31 martie 2016, inclusiv,  pana la data depunerii cererii de anulare a accesorilor.
  • toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, sa fie depuse pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
  • contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv.

Facilitati in cazul inspectiilor fiscale ce urmeaza a se desfasura:

In situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza a incepe, organele fiscale iau in considerare declaratiile rectificative depuse de contribuabili in cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Prin obligatii de plata restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se intelege:

  • obligatii de plata scadente pana la 30 septembrie 2015, inclusiv;
  • diferentele de obligatii de plata principale si accesorii stabilite prin decizie de impunere comunicate pana la data de 30 septembrie 2015,
  • alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii existente in evidenta organului fiscal la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

Nu sunt considerate obligatii de plata restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:

  • obligatiile de plata pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata,  la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
  • obligatiile de plata stabilite in acte administrative suspendate, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

Cererea de anulare a accesoriilor se solutioneaza prin decizie de anulare a accesoriilor sau, dupa caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

In cazul obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica daca consiliul local stabileste, prin hotarare, aplicarea acestor prevederi.

 

 

(Autor - www.yafct.ro, Data: 23 octombrie 2015)