Anularea codului de TVA pentru neevidentierea de operatiuni in deconturile de TVA

Conform art. 153 alin.(9) lit. e) din Codul fiscal, organele fiscale competente anuleaza, din oficiu, inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare.

 

Organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA astfel:

- din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica.

- din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic.

 

Persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a efectuat ajustari incorecte trebuie sa depuna formularul (307) "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata". Declaratia se depune pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit obligatia de declarare a sumelor rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata.

 

Contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor de mai sus, nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respectiva.

Acestia au obligatia depunerii formularului 311 "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal". Declaratia de depune pâna la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata. Declaratia se depune numai daca in perioada in care nu au cod valabil de TVA persoanele impozabile efectueaza livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei pe valoarea adaugata.

 

 

Reinregistrarea in scopuri de TVA

 

Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, organele fiscale competente inregistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, la cerere,

depun la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de inregistrare in scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91), lit. b) - d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”.

 

In cazul societatilor comerciale inmatriculate in Registrul comertului, cererea se depune insotita de certificatul constatator emis de ORC din care sa rezulte datele de identificare ale asociatilor si administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

In aceasta situatie persoana impozabila solicitanta declara pe propria raspundere ca va desfasura activitati economice prin bifarea casetei corespunzatoare prevazuta de formularul 099.

 

Inregistrarea in scopuri de TVA se face cu data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA .

Dupa comunicarea deciziei privind inregistrarea in scopuri de TVA catre persoana impozabila ,inregistrarea in scopuri de TVA se opereaza de organul fiscal competent in Registrul contribuabililor si se emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, care contine data inregistrarii si se comunica persoanei impozabile solicitante

(Autor - Mihaela BODAN, Data: 25 iulie 2014)