Cazierul fiscal: ce fapte se inscriu in cazierul fiscal, consecinte, scoaterea din evidenta

Baza legala:

OG 75/2001 privind organizarea cazierului fiscal; HG 31/2003 privind normele de aplicare a OG 75/2001; 

Cazierul fiscal tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care au savârsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, denumiti in continuare contribuabili. (conform art 2 alin (1) din OG 75/2001)

Ce se inscrie in cazierul fiscal

-atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarâre judecatoreasca, dupa caz;

-inactivitatea fiscala, declarata declarata potrivit legii. Inactivitatea fiscala se inscrie atât in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactiva, cât si al reprezentantilor legali ai acesteia.  (conform art 2 alin (2) lit. b din OG 75/2001)

 

Scoaterea din  evidenta a cazierului fiscal :

-faptele pe care le-au savârsit nu mai sunt sanctionate de lege;

-a intervenit reabilitarea de drept sau judecatoreasca constatata prin hotarâre judecatoreasca;

-faptele inscrise in cazierul fiscal sunt sanctionate ca infractiuni si nu au mai savârsit fapte de aceasta natura intr-o perioada de 5 ani de la data ramânerii definitive a ultimului act prin care au fost sanctionate aceste fapte;

-faptele inscrise in cazierul fiscal sunt sanctionate drept contraventii, 

-contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. 

Data scoaterii din evidenta este data reactivarii contribuabilului in situatia in care acesta a fost declarat inactiv pentru cazul prevazut la art. 78^1 alin. (1) lit. a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,  sau data implinirii unui termen de 3 luni de la data reactivarii contribuabilului in situatia in care acesta a fost declarat inactiv pentru cazurile prevazute la art. 78^1 alin. (1) lit. b) sau c) din ordonanta mai sus mentionata. Aceste prevederi sunt aplicabile si reprezentantilor legali;

-decesul, respectiv radierea contribuabilului. In situatia radierii unei persoane juridice declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscala inscrisa in cazierul fiscal al reprezentantului legal se scoate din evidenta acestuia la data implinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.

 

Consecintele inscrierii unor fapte in cazierul fiscal (conform art. 8 din OG 75/2001)

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii:

-la infiintarea societatilor comerciale, a societatilor cooperative si a cooperativelor agricole, de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;

-la solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora;

-la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti;

-la cesiunea partilor sociale sau a actiunilor de catre noii asociati sau actionari;

-la numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati sau actionari cu prilejul efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati si actionari.

Declararea inactivitatii fiscale:

Conform art. 78^1 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica se declara inactivi si acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^2) din Codul fiscal daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

( Data: 25 februarie 2014)