Codul de procedura fiscala 2016 : Declararea contribuabililor inactivi fiscali

Contribuabilul/Platitorul persoana juridica sau orice entitate fara personalitate juridica este declarat inactiv si ii sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivitatii daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a)nu isi indeplineste, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;

b)se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c)organul fiscal central constatata [n.n. - a se citi "constata" in loc de "constatata"] ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat;

d)inactivitatea temporara inscrisa la registrul comertului;

e)durata de functionare a societatii este expirata;

f)societatea nu mai are organe statutare;

g)durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu social este expirata.

In cazul in care contribuabilul nu isi indeplineste, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;

 declararea in inactivitate nu se poate face inainte de implinirea termenului de 15 zile prevazut la art. 107 alin. (1) din Codul de procedura fiscala.

In cazurile in care societatea nu mai are organe statutare; sau durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu social este expirata declararea in inactivitate se va face dupa implinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea catre contribuabil/platitor a unei notificari referitoare la situatiile respective.

Declararea ca inactiv a contribuabilului/platitorului, precum si reactivarea acestuia se efectueaza de catre organul fiscal central, prin decizie, emisa conform competentelor si procedurii stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F., care se comunica contribuabilului/platitorului.

Contribuabilul/Platitorul declarat inactiv se reactiveaza daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a)isi indeplineste toate obligatiile declarative prevazute de lege;

b)nu inregistreaza obligatii fiscale restante;

c)organul fiscal central constata ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

In cazul contribuabilului/platitorului prevazut lit. d)-g), in vederea reactivarii, trebuie sa nu se mai afle in situatia pentru care a fost declarat inactiv, conform mentiunilor inscrise in registrele in care a fost inregistrat.

Contribuabilul/platitorul pentru care s-a deschis procedura insolventei in forma simplificata, contribuabilul/platitorul care a intrat in faliment sau contribuabilul/platitorul pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare se reactiveaza de organul fiscal central, la cererea acestora, dupa indeplinirea obligatiilor declarative.

Ori de cate ori se constata ca un contribuabil/platitor a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal central emitent anuleaza decizia de declarare a contribuabilului/platitorului ca inactiv, cu efect pentru viitor si pentru trecut.

A.N.A.F. organizeaza evidenta contribuabililor/platitorilor declarati inactivi/reactivati in cadrul Registrului contribuabililor/platitorilor inactivi/reactivati, care contine:

a)datele de identificare a contribuabilului/platitorului;

b)data declararii ca inactiv a contribuabilului/platitorului;

c)data reactivarii;

d)denumirea organului fiscal central care a emis decizia de declarare in inactivitate/reactivare;

e)alte mentiuni.

Registrul contribuabililor/platitorilor inactivi/reactivati este public si se afiseaza pe site-ul A.N.A.F.

Inscrierea in registrul contribuabililor/platitorilor inactivi/reactivati se face de catre organul fiscal central emitent, dupa comunicarea deciziei de declarare in inactivitate/reactivare, in termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii. 

Decizia de declarare in inactivitate/reactivare produce efecte fata de terti din ziua urmatoare datei inscrierii in registrul contribuabililor/platitorilor inactivi/reactivati .

 

(Autor - www.yafct.ro, Data: 22 octombrie 2015)