Concedii pentru formare profesionala Baza legala Drepturi si obligatii

Concediile pentru formare profesionala sunt reglementate de Codul Muncii, la art. 154 alin. 1si 2, salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala. Concediile pentru formare profesionala se pot acorda salariatiilor cu plata sau fara plata.

1.In situatia in care concediul este fara plata, potrivit art. 155 alin. 1 si 2 din Codul muncii acesta se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa. In acesta situatie angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.

 

Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale, conform art.54 din Codul muncii.

 

Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala.

 

Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu respectarea conditiilor stabilite  mai sus ( art. 156 alin. 1 si 2 din Codul muncii)

 

2.In situatia in care concediul este platit, conform art. 157 alin. 1 in cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile art 193 din codul muncii, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore.

 

Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme (art. 193-196 Codul muncii):

a)participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ori din strainatate;

b)stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;

c)stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;

d)ucenicie organizata la locul de munca;

e)formare individualizata;

f)alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.

Angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:

a)cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati;

b)cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati.

 

Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala, asigurata in conditiile mentionate mai sus, se suporta de catre angajator.

 

Participarea la formarea profesionala poate avea loc la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului.

Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

Totodata, in regulamentul intern sau in contractul colectiv de munca pot exista prevederi foarte clare cu privire la concediile de formare profesionala.  

(Autor - Mihaela BODAN, Data: 23 septembrie 2015)