Concediul de odihna, drepturi si obligatii in cazul concediilor de odihna neefectuate

Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari conform art. 144 alin. (1) si (2) din Codul muncii. 

In temeiul art. 146 alin. (1-4) din Codul muncii, concediul de odihna se efectueaza in fiecare an, efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari stabilite de angajator. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

Prin urmare, dreptul la concediu de odihna nu se pierde prin neefectuare, chiar daca nu a fost efectuat in anul in curs sau in anul urmator.

Incalcarea dreptului la concediu de odihna anual si neacordarea acestuia poate atrage si raspunderea patrimoniala a angajatorului in conditiile art. 253 alin. (1) din Codul muncii, potrivit caruia angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul. 

Asadar,  regulile din Codul muncii cu privire la efectuarea concediului de odihna impun urmatoarele obligatii:

  • angajatorul are obligatia de a acorda salariatului concediul de odihna in fiecare an lucrat;
  • concediul de odihna se poate efectua in anul urmator numai in cazurile expres prevazute de lege;
  • angajatorul are obligatia de a nu ingradi sau refuza dreptul angajatului de a efectua concediul de odihna;
  • concediul de odihna neefectuat poate fi compensat in bani doar la incheierea raportului de munca.

 

(Autor - Mihaela BODAN, Data: 20 noiembrie 2014)