Contributia de CAS pentru venituri din activitati independente in cazul unei persoane ce este angajata cu CIM

Intrebare: Se datorează CAS pentru veniturile obtinute din activitatea independentă în cazul unei persoane care este si  angajată la o societate comercială cu contract individual de muncă?

 

Raspuns: Potrivit prevederilor art 296^23 alin.(4) din Codul fiscal, persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 296^21 alin. (1).

Prin urmare, persoana care este angajată cu contract de muncă şi care obtine si  venituri din activitatii independente  nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru activitatea independentă pe care o desfăşoară . 

Baza legala
- Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal / 2003 articolul 296*21alin.(2)
- Legea nr 263 / 2010 articolul 6.alin(1) pt. I-III si V si art.11 alin.(4)


Sursa – anaf.ro

( Data: 1 aprilie 2014)