Despre certificatul medical necesar la angajare

O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci conform art. 27 din Codul muncii.Nerespectarea acestei prevederi  atrage nulitatea contractului individual de munca.

Competenta si procedura de eliberare a certificatului medical, precum si sanctiunile aplicabile angajatorului in cazul angajarii sau schimbarii locului ori felului muncii fara certificat medical sunt stabilite prin legi speciale.

Certificatul medical este obligatoriu si in urmatoarele situatii:

  • la reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de munca având expunere la factori nocivi profesionali, si de un an, in celelalte situatii;
  • in cazul detasarii sau trecerii in alt loc de munca ori in alta activitate, daca se schimba conditiile de munca;
  • la inceperea misiunii, in cazul salariatilor incadrati cu contract de munca temporara;
  • in cazul ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor, in situatia in care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si profesii, precum si in situatia schimbarii meseriei pe parcursul instruirii;
  • periodic, in cazul celor care lucreaza in conditii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii;
  • periodic, in cazul celor care desfasoara activitati cu risc de transmitere a unor boli si care lucreaza in sectorul alimentar, zootehnic, la instalatiile de aprovizionare cu apa potabila, in colectivitati de copii, in unitati sanitare, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii;
  • periodic, in cazul celor care lucreaza in unitati fara factori de risc, prin examene medicale diferentiate in functie de vârsta, sex si stare de sanatate, potrivit reglementarilor din contractele colective de munca.

Conform Art. 260, lit m) din Codul muncii, c onstituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei, incalcarea de catre angajator a obligatiei in cazul in care angajeaza persoane fara un examen medical in prealabil si fara avizul medicului de medicina muncii cu privire la capacitatea persoanei de a presta activitatea.

Potrivit art. 52 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, fapta constand in neasigurarea de catre angajatori din orice domeniu de activitate, public si privat, a examinarilor medicale, prin medicii de medicina a muncii, la angajare, la reluarea muncii, la schimbarea locului de munca si a controlului medical periodic al lucratorilor, conform reglementarilor legale in vigoare privind supravegherea starii de sanatate si a expunerii profesionale a tuturor lucratorilor prin servicii de medicina a muncii.

 

(Autor - www.yafct.ro, Data: 21 octombrie 2015)