Impozitarea dividendelor acordate unei persoane juridice rezidente in Italia: Scutiri

Conform prevederilor art.117 lit. h) din Codul fiscal, dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru UE sunt scutite de impozit,daca persoana juridica beneficiara a dividendelor intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

 

1. are una dintre formele de organizare prevazute la art. 20^1 alin. (4) lit h) din Codul Fiscal (“societa per azioni”, “societa in accomandita per azioni”, “societa a responsabilita limitata”, “societa cooperative”, “societa di mutua assicurazione”, si entitati publice si private a caror activitate este in intregime sau in principal comerciala);

2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului italian, este considerata a fi   rezidenta a statului respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu Romania;

 

3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru al Uniunii Europene, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;

 

4. detine minimum 10% din capitalul social al intreprinderii persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an, care se incheie la data platii dividendului.

 

Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica romana care plateste dividendul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

  1. este o societate infiintata in baza legii romane si are una dintre urmatoarele forme de organizare: «societate pe actiuni», «societate in comandita pe actiuni», «societate cu raspundere limitata»;
  2. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.

 

(Autor - Mihaela BODAN, Data: 23 ianuarie 2015)