Impozitarea veniturilor de natura dobanzilor obtinute din Romania de rezidentii Austriei

Incepand cu 1 ianuarie 2015 , Republica Austria şi-a modificat legislatia interna in domeniul impozitarii veniturilor de natura dobanzilor obtinute de nerezidenti, in sensul ca aceste venituri vor fi impozitate la sursa cu o cota de 25%.

Exceptie de la aceasta regula generala de impozitare pe legislatia interna vor face:

  •   dobanda obtinuta de persoane altele decat persoanele fizice;
  •   dobanda obtinuta de persoane care sunt subiect al prevederilor legii de implementare al directivei nr.2003/48/CE privind impunerea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanzi, cu amendamentele ulterioare;
  • dobanda platita de un debitor care nu este nici rezident al Austriei şi nici o societate al carei loc de conducere efectiva este localizat in Austria.

In consecinta, potrivit prevederilor Legii nr.333/2005 privind ratificarea Conventiei dintre Romania şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-anexa, dobanzile platite unui rezident al Austriei se vor impozita in Romania astfel:

  • cu cota de 3%, pentru veniturile de natura dobanzilor obtinute din Romania de rezidentii Austriei, aşa cum se prevede in paragraful 2 al art.11 „Dobanzi” din Conventie;
  • cu cota 0%, pentru dobanzile obtinute din surse romane daca primitorul dobanzii este o persoana juridica, rezident fiscal austriac, conform punctului 2 din Protocolul la Conventie referitor la aplicarea prevederilor art.11 din Conventie, deoarece exceptia de la impozitare in Austria este in continuare aplicabila dobanzilor obtinute de persoane juridice nerezidente.

Astfel, pentru aplicarea prevederilor Conventiei, beneficiarul efectiv al veniturilor de natura dobanzilor va prezenta platitorului de venit din Romania certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatile fiscale din Austria, cu respectarea prevederilor art.118 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare.

(Autor - Sursa: finanteneamt.ro, Data: 4 februarie 2015)