Inscrierea codului numeric personal (CNP) pe factura este obligatoriu?

Intrebare : Inscrierea  codului numeric personal (CNP) pe facturi este obligatoriu?

 

Raspuns:

 

Obligativitatea inscrierii codului numeric personal (CNP) pe facturi a fost reglementata de art. 3 alin (2) din OMFP 29/2003 privind aplicarea prevederilor HG 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora: “in partea stanga jos a facturii fiscale vor fi mentionate si datele de identificare a persoanei care efectueaza livrarea bunurilor, si anume: numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau pasaport), codul numeric personal”

 

HG 831/1997 a fost abrogata prin HG 105/2009 si, ca atare si OMFP 29/2003 este considerat abrogat in mod implicit., drept urmare nu mai este necesara inscrierea CNP –ul la emiterea unei facturi.

(Autor - Mihaela BODAN , Data: 25 iulie 2014)