PFA: Recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit

Potrivit OANAF nr. 2365/2014, procedura privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se aplica pentru urmatoarele situatii:

 

a)rezilierea, in cursul anului fiscal, a contractelor de inchiriere, pentru care chiria este exprimata in lei, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda;

 

b)incetarea activitatii in cursul anului fiscal sau suspendarea temporara a acesteia, potrivit legislatiei in materie, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole impuse in sistem real, din silvicultura si din piscicultura;

 

c)corectia normelor de venit ca urmare a incetarii activitatii in cursul anului, a intreruperii temporare a acesteia, precum si in situatia dobândirii/pierderii calitatii de salariat;

 

d)depasirea numarului de 5 camere de inchiriat in cursul anului fiscal de catre persoanele care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, având o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;

 

e)completarea obiectului de activitate, in cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activitati impuse pe baza normelor de venit de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza normelor de venit;

 

f)completarea obiectului de activitate, in cursul anului fiscal, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activitati care nu sunt incluse in Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

 

Solicitarea privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit se face de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia, desemnat potrivit legii, pe baza formularului 220 "Declaratia privind venitul estimat/norma de venit".

Formularul 220, in care se bifeaza casuta "Recalcularea platilor anticipate", va fi insotit de documente justificative din care rezulta situatia contribuabilului.

In vederea recalcularii platilor anticipate, formularul 220 se depune la, astfel:

 

a)in termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de inchiriere sau de la data aparitiei uneia dintre situatiile pentru care se poate solicita corectia venitului net stabilit pe baza normelor de venit [lit. a) si c)];

 

b)in termen de 15 zile de la data incetarii activitatii sau suspendarii temporare a acesteia, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, impuse in sistem real, din silvicultura si/sau din piscicultura [lit. b)];

 

c)in termen de 15 zile de la depasirea numarului de 5 camere de inchiriat in cursul anului fiscal, de catre contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic [lit. d)];

 

d)in termen de 15 zile de la completarea obiectului de activitate cu activitati noi [lit. e) si f)].

 

In situatia in care formularul 220 se depune dupa expirarea termenelor mentionate mai sus organul fiscal procedeaza la recalcularea platilor anticipate de la data depunerii acestuia. 

Data depunerii formularului 220 este data inregistrarii acestuia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz. In cazul depunerii formularului 220 prin mijloace electronice de transmitere la distanta, data depunerii este data inregistrarii acestuia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei.

 

Solicitarea privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit se solutioneaza de compartimentul cu atributii privind gestionarea declaratiilor fiscale ale persoanelor fizice din cadrul organului fiscal competent, in termen de 15 zile de la data primirii formularului 220 "Declaratia privind venitul estimat/norma de venit".

Persoanele fizice a caror activitate a fost suspendata temporar depun la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la reinceperea activitatii, "Declaratia privind venitul estimat/norma de venit" (formularul 220), completata corespunzator, in vederea stabilirii platilor anticipate.

(Autor - Mihaela BODAN, Data: 25 septembrie 2014)