Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 (bilant)

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 (bilant) 

 

In  Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 21.07.2014 a fost publicat OMFP nr. 936/16.07.2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, 

Cine aplica:

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin OMFP 3.055/2009, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

 

Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2014, incadrarea in criteriul, se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Norme metodologice privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2014:

Entitatile depun raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Entitatile intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2014 care cuprind urmatoarele formulare:

a)situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);

b)contul de profit si pierdere (cod 20);

c)date informative (cod 30).

 

Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2014, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

 

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2014, cele care in tot semestrul I al anului 2014 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2014, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2014.

 

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2014:

Raportarile contabile la 30 iunie 2014 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 18 august 2014.

 

 

Cine semneaza:

Raportarile contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora. Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:

- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarile contabile la 30 iunie 2014 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

 

Sanctiuni:

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2014 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, dupa cum urmeaza:

1. intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile:

-cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei

-cea referitoare la depunerea in termenul legal,

  • cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare;
  •  cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare;
  •  si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare;

 

2.prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare:

-  cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;

 

3.nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale;

- cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;

 

(Autor - Mihaela BODAN, Data: 24 iulie 2014)