Statutul de utilitate publica pentru un ONG

Potrivit art. 38 alin. (1), din OG nr. 26/2000, o asociatie, fundatie sau federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii: activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau al unor colectivitati, dupa caz; functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite, facand dovada unei activitati neintrerupte prin actiuni semnificative; prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica; detine un patrimoniu, logistica, membri si personal angajat, corespunzator indeplinirii scopului propus; face dovada existentei unor contracte de colaborare si parteneriate cu institutii publice sau asociatii ori fundatii din tara si din strainatate; face dovada obtinerii unor rezultate semnificative in ceea ce priveste scopul propus sau prezinta scrisori de recomandare din partea unor autoritati competente din tara sau din strainatate, care recomanda continuarea activitatii.

 

Prin utilitate publica se intelege orice activitate care se desfasoara in domenii de interes public general sau al unor colectivitati.

 

Recunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata.

In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una ori mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, Guvernul va retrage, prin hotarare, statutul de recunoastere a utilitatii publice, la propunerea autoritatii administrative competente sau a Ministerului Justitiei.

 

(Autor - Mihaela BODAN, Data: 31 octombrie 2014)