Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Potrivit art.  271 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, datoreaza plata taxei anuale catre bugetul local, in raza careia  este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.

 

Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local

 

Suprafata pentru care se datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate este determinata de dreptunghiul imaginar in care se inscriu toate elementele ce compun afisul, panoul sau firma, dupa caz.

Suprafata pentru care se datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, se determina prin inmultirea L x l. (L –lungimea, l- latimea)

 

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.

 

Firma instalata la locul in care o persoana deruleaza o activitate economica este asimilata afisului.

 In cazul in care autoritatile deliberative opteaza pentru obligatia depunerii declaratiei fiscale, aceasta va fi depusa la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj, in termen de 30 de zile de la data amplasarii.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.

 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.

 

(Autor - Mihaela BODAN, Data: 31 octombrie 2014)