Transmiterea facturii prin email si tiparita

Semnarea si stampilarea facturilor nu mai sunt obligatorii incepand cu 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Astfel, mentionam ca actuala prevedere legala prevazuta la art. 155 alin. (28) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2013, se regasea in forma anterioara a Codului fiscal la art. 155 alin. (6).

In conformitate cu prevederile art. 155 alin. (34) din Codul fiscal, facturile pot fi stocate pe suport hartie sau in format electronic, indiferent de forma originala in care au fost trimise ori puse la dispozitie. Prin urmare, facturile primite in format electronic pot fi stocate de beneficiar pe suport hartie. Beneficiarul isi poate exercita dreptul de deducere a TVA inscrise in facturile primite electronic si printate, daca facturile contin elementele obligatorii prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, in masura in care toate celelalte conditii prevazute de lege pentru exercitarea dreptului de deducere sunt indeplinite.

( Data: 14 ianuarie 2014)