Venituri din chirii 2014 Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS)

Intrebare: Datoreaza CASS o persoana fizica pentru un contract de inchirie imobil pentru veniturile obtinute in anul 2014?

 

Raspuns:

Potrivit art. 296 ^ 21 alin. (1) lit. i)  din Codul fiscal, persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, au calitatea de contribuabil la sistemul public de asigurari sociale de sanatate.

Ca urmare, indiferent daca mai realizeaza sau nu si alte venituri, beneficiarul veniturilor din chirii datoreaza pentru aceste venituri contributie la sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Conform art. 296 ^ 22  alin. (2^1) din Codul fiscal, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. 

(Autor - Mihaela BODAN, Data: 1 aprilie 2014)