Procedura de înregistrare online pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali – ONRC

Textul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1323 din 31 decembrie 2020. Este în vigoare de la 14 februarie 2021. Iată care sunt prevederile procedurii de înregistrare online pentru accesul la Registrului beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului:

 

Articolul I

 

Prezenta procedură de înregistrare online se aplică persoanelor fizice sau juridice pentru accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali prevăzute la art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 129/2019).

 

Articolul II

 

(1) Autoritățile care au competențe de supraveghere și control, organele judiciare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali, în condițiile art. 19 alin. (8) lit. a), vor urma procedura de înregistrare online prevăzută de art. 6.

(2) Dacă entitățile raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali, în condițiile art. 19 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 129/2019, vor urma procedura de înregistrare online prevăzută de art. 7.

 

Articolul III

 

Pentru a facilita accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) va emite un ghid de utilizare a serviciului online de furnizare de informații, aprobat prin decizia directorului general, care se afișează pe pagina de internet a instituției.

 

Articolul IV

 

Accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali prevăzute la art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019 este asigurat, în conformitate cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal, persoanelor prevăzute la art. 1, cu condiția înregistrării online și a plății tarifului legal prevăzut în anexa nr. 2 la ordin prin portalul de servicii online al ONRC.

 

Articolul V

 

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 se înregistrează online în portalul de servicii al ONRC, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (82) din Legea nr. 129/2019, dacă nu sunt deja înregistrate în portal.

(2) La înregistrare sau ulterior înregistrării în portal se poate solicita online accesul la serviciul de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali.

(3) După transmiterea solicitării de acces la serviciul online de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali, prin portalul ONRC, se transmite persoanelor prevăzute la art. 1 un e-mail de confirmare acces.

 

Articolul VI

 

(1) Accesul la Registrul beneficiarilor reali este asigurat online, cu titlu gratuit, autorităților și organelor prevăzute la art. 2 alin. (1), precum și ONPCSB, în urma înregistrării online în portalul de servicii al ONRC.

(2) La înregistrare sau ulterior înregistrării în portal se poate solicita online accesul la serviciul de furnizare de informații din Registrul beneficiarilor reali.

(3) Solicitarea de acces la serviciul online de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali se face pe baza unui document semnat cu semnătură electronică calificată, după caz, de către reprezentantul legal, din care să reiasă încadrarea în categoria prevăzută la art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

(4) După transmiterea solicitării de acces, prin portalul ONRC se transmite un e-mail de confirmare acces.

 

Articolul VII

 

(1) Accesul online la Registrul beneficiarilor reali este asigurat entităților raportoare prevăzute la art. 2 alin. (1), cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal, în urma înregistrării online în portalul de servicii al ONRC.

(2) La înregistrare sau ulterior înregistrării în portal se poate solicita online accesul la serviciul de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali.

(3) Accesul la serviciul on-line de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali se face pe baza unui document care atestă încadrarea în categoria entităților raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, semnat cu semnătură electronică calificată, de către reprezentantul legal. Prin cererea de acces, entitatea raportoare își asumă faptul că accesează Registrul în aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei.

(4) După transmiterea solicitării de acces, prin portalul ONRC se transmite un email de confirmare acces.

(5) Accesul la datele din Registrul la beneficiarilor reali este asigurat cu titlu gratuit, atunci când entitatea raportoare își asumă, prin cererea de acces depusă potrivit alin. (3), că accesează Registrul în aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, precum și încadrarea în situațiile prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

 

Sursă: https://www.onrc.ro/documente/legislatie/ORDIN%20nr.%207323%20_%2016.12.2020-1.docx