Taxele și contribuțiile pentru mediu în 2021. Calendarul fiscal al Administrației Fondului pentru Mediu.

IANUARIE - 25.01.2021

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoana fizica sau juridica (sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor). În acest caz contribuabili sunt operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. a)

 

 •  taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 din OUG nr. 196/2005. Contribuabili sunt operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. b)

 

 • 80 lei/tonă, contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare. Contribuabili sunt proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit.c)

 

 •  cantitățile de ambalaje introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare; 2 lei/kg, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 din OUG nr. 196/2005 și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. d)

 

 •  2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piață națională. Contribuabilii sunt operatorii economici care introduc pe piață națională substanțe clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. e)

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților. Contribuabili sunt administratorul, respectiv proprietarul pădurii. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. f)

 

 •  cantitățile de anvelope introduse pe piață națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate; 2 lei/kg anvelopa, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. i)

 

 

 •  3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare. Contribuabili sunt gestionarii fondurilor de vânătoare. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. j)

 

 • 50 lei/tonă, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare. Contribuabili sunt unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit.p)

 

 •  ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucata, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepția celor fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002 (ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. q)

 

 •  0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri (taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare). Sunt vizați operatorii economici care introduc pe piață națională astfel de produse. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. s)

 

 •  cantitățile de ambalaje și anvelope, respectiv cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate și cantitățile de anvelope uzate gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile; 2 lei/kg, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile încredințate spre valorificare, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile. Contribuabili sunt operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. v)

 

 • cantitățile raportate că fiind gestionate pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v) și y) ale art. 9 alin. (1) din OUG nr. 196/2005, pentru fiecare categorie de deșeuri - de ambalaje, de echipamente electrice și electronice (DEEE), de baterii și de anvelope uzate. Contribuabili sunt operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare și raportează deșeuri pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v) și y). Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. v1)

 

 • cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate; 4 lei/kg, respectiv 20 lei/kg (în funcție de categoria de EEE conform anexei nr. 1 la OUG nr. 5/2015) pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de EEE corespunzătoare ratelor anuale minime de colectare calculate potrivit OUG nr. 5/2015 și cantitățile de deșeuri de EEE efectiv colectate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională echipamente electrice și electronice. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. w)

 

 •  cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusă pe piața națională pentru care există obligația de a declara și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru care exista obligația de a declara și de a plăti care a fost colectată de pe piața națională; 4 lei/kg pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în HG nr. 1.132/2008 și cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili efectiv colectate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională baterii și acumulatori portabili. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. x)

 

 •  cantitățile de echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile; o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5 la OUG nr. 196/2005, respectiv o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile. Contribuabili sunt operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. y)

 

FEBRUARIE - 25.02.2021    

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoana fizica sau juridica (sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor). Contribuabili sunt operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. a)

 

 • taxele pentru emisiile de poluanți în atmosfera, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 din OUG nr. 196/2005. Contribuabili sunt operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. b)

 

 • cantitățile de ambalaje introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. d)

 

 • 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piață națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională substanțe clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. e)

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților. Contribuabili sunt administratorul, respectiv proprietarul pădurii. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. f)

 

 •  cantitățile de anvelope introduse pe piață națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate. Sunt vizați operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. i)

 

 •  0,3 lei/kg, aplicată o singura data cantităților de uleiuri, pe baza minerala, semisintetice, sintetice, cu sau fară adaosuri (taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională astfel de produse. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. s)

 

 •  cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională echipamente electrice și electronice. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. w)

 

 • cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusa pe piață națională pentru care exista obligația de a declara și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru care exista obligația de a declara și de a plăti care a fost colectată de pe piața națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională baterii și acumulatori portabili. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. x)

 

MARTIE - 25.03.2021

 

 • 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoana fizica sau juridica (sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor). Contribuabili sunt operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. a)

 

 • taxele pentru emisiile de poluanți în atmosfera, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 din OUG nr. 196/2005. Sunt vizați operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. b)

 

 • cantitățile de ambalaje introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. d)

 

 • 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piață națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională substanțe clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. e)

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților. Contribuabili sunt administratorul, respectiv proprietarul pădurii. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. f)

 

 • cantitățile de anvelope introduse pe piață națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. i)

 

 •  0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri (taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. s)

 

 • cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. w)

 

 • cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusă pe piața națională pentru care exista obligația de a declara și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru care exista obligația de a declara și de a plăti care a fost colectată de pe piața națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională baterii și acumulatori portabili. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. x)

 

APRILIE - 26.04.2021

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoana fizica sau juridica (sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor). Sunt vizați operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. a)

 

 •  taxele pentru emisiile de poluanți în atmosfera, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 din OUG nr. 196/2005. Contribuabili sunt operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. b)

 

 • 80 lei/tonă, contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare. Sunt vizați proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. c)

 

 •  cantitățile de ambalaje introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. d)

 

 • 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piață națională. Sunt vizați operatorii economici care introduc pe piață națională substanțe clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. e)

 

 • 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților. Contribuabili sunt administratorul, respectiv proprietarul pădurii. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. f)

 

 •  cantitățile de anvelope introduse pe piață națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. i)

 

 •  ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucata, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepția celor fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002 (ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională astfel de ambalaje de desfacere. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. q)

 

 •  0,3 lei/kg, aplicată o singura data cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri (taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională astfel de produse. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. s)

 

 • cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate.Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională echipamente electrice și electronice. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. w)

 

 •  cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusa pe piață națională pentru care exista obligația de a declara și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru care exista obligația de a declara și de a plăti care a fost colectată de pe piața națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională baterii și acumulatori portabili. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. x)

 

 MAI - 25.05.2021

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoana fizica sau juridica (sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor). Contribuabili sunt operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. a)

 

 •  taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 din OUG nr. 196/2005. Contribuabili sunt operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. b)

 

 • cantitățile de ambalaje introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. d)

 

 •  2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piață națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională substanțe clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. e)

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților. Contribuabili sunt administratorul, respectiv proprietarul pădurii. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. f)

 

 •  cantitățile de anvelope introduse pe piață națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. i)

 

 •  0,3 lei/kg, aplicată o singura data cantităților de uleiuri, pe baza minerala, semisintetice, sintetice, cu sau fară adaosuri (taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională astfel de produse. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. s)

 

 •  cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională echipamente electrice și electronice. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. w)

 

 • cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusă pe piața națională pentru care exista obligația de a declara și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru care exista obligația de a declara și de a plăti care a fost colectată de pe piața națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională baterii și acumulatori portabili. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. x)

 

IUNIE - 25.06.2021

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoana fizica sau juridica (sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor). Contribuabili sunt operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. a)

 

 • taxele pentru emisiile de poluanți în atmosfera, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 din OUG nr. 196/2005. Contribuabili sunt operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. b)

 

 • cantitățile de ambalaje introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. d)

 

 • 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piață națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională substanțe clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. e)

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților. Contribuabili sunt administratorul, respectiv proprietarul pădurii. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. f)

 

 • cantitățile de anvelope introduse pe piață națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate. Sunt vizați operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. i)

 

 •  0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri (taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională astfel de produse. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. s)

 

 • cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. w)

 

 •  cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusă pe piața națională pentru care există obligația de a declara și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru care exista obligația de a declara și de a plăti care a fost colectată de pe piața națională. Sunt vizați operatorii economici care introduc pe piață națională baterii și acumulatori portabili. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. x)

 

IULIE - 26.07.2021

 

 • 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică (sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor). Contribuabili sunt operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. a)

 

 • taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 din OUG nr. 196/2005. Sunt vizați operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. b)

 

 • 80 lei/tonă, contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare. Contribuabili sunt proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. c)

 

 • cantitățile de ambalaje introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. d)

 

 •  2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piață națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională substanțe clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. e)

 

 • 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților. Contribuabili sunt administratorul, respectiv proprietarul pădurii. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. f)

 

 • cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. i)

 

 •  ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucata, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepția celor fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002 (ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională astfel de ambalaje de desfacere. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. q)

 

 •  0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri (taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională astfel de produse. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. s)

 

 • cantitățile de ambalaje și anvelope, respectiv cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate și cantitățile de anvelope uzate gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile. Contribuabili sunt operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. v)

 

 • cantitățile raportate ca fiind gestionate pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v) și y) ale art. 9 alin. (1) din OUG nr. 196/2005, pentru fiecare categorie de deșeuri - de ambalaje, de echipamente electrice și electronice (DEEE), de baterii și de anvelope uzate. Contribuabili sunt operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare și raportează deșeuri pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v) și y). Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. v1)

 

 • cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională echipamente electrice și electronice. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. w)

 

 •  cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusa pe piață națională pentru care exista obligația de a declara și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru care exista obligația de a declara și de a plăti care a fost colectată de pe piața națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. x)

 

 • cantitățile de echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile. Contribuabili sunt operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. y)

 

 AUGUST - 25.08.2021

 

 • 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoana fizica sau juridica (sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor). Contribuabili sunt operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. a)

 

 •  taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 din OUG nr. 196/2005. Sunt vizați operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. b)

 

 • cantitățile de ambalaje introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. d)

 

 • 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională substanțe clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. e)

 

 • 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților. Contribuabili sunt administratorul, respectiv proprietarul pădurii. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. f)

 

 •  cantitățile de anvelope introduse pe piață națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. i)

 

 •  0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri (taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. s)

 

 •  cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională echipamente electrice și electronice. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. w)

 

 • cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusa pe piață națională pentru care exista obligația de a declara și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru care exista obligația de a declara și de a plăti care a fost colectată de pe piața națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională baterii și acumulatori portabili. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. x)

 

SEPTEMBRIE - 27.09.2021

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoana fizica sau juridica (sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor). Contribuabili sunt operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. a)

 

 • taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 din OUG nr. 196/2005. Contribuabili sunt operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. b)

 

 • cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare. Sunt vizați operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. d)

 

 • 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piață națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională substanțe clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. e)

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților. Contribuabili sunt administratorul, respectiv proprietarul pădurii. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. f)

 

 • cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. i)

 

 • 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri (taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională astfel de produse. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. s)

 

 • cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională echipamente electrice și electronice. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. w)

 

 • cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusă pe piață națională pentru care există obligația de a declara și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru care există obligația de a declara și de a plăti care a fost colectată de pe piața națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională baterii și acumulatori portabili. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. x)

 

OCTOMBRIE - 25.10.2021

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică (sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor). Contribuabili sunt operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. a)

 

 • taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 din OUG nr. 196/2005. Contribuabili sunt operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. b)

 

 •  80 lei/tonă, contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare. Contribuabili sunt proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. c)

 

 • cantitățile de ambalaje introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. d)

 

 • 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piață națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională substanțe clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. e)

 

 • 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților. Contribuabili sunt administratorul, respectiv proprietarul pădurii. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. f)

 

 •  cantitățile de anvelope introduse pe piață națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. i)

 

 •  ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucata, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepția celor fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002 (ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. q)

 

 •  0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri (taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională astfel de produse. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. s)

 

 • cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională echipamente electrice și electronice. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. w)

 

 • cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusă pe piața națională pentru care există obligația de a declara și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru care exista obligația de a declara și de a plăti care a fost colectată de pe piața națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională baterii și acumulatori portabili. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. x)

 

NOIEMBRIE - 25.11.2021

 

 •  2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoana fizică sau juridică (sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor). Contribuabili sunt operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. a)

 

 •  taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 din OUG nr. 196/2005. Contribuabili sunt operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. b)

 

 •  cantitățile de ambalaje introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. d)

 

 • 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională substanțe clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. e)

 

 • 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților. Contribuabili sunt administratorul, respectiv proprietarul pădurii. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. f)

 

 •   cantitățile de anvelope introduse pe piață națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. i)

 

 •  0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri (taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională astfel de produse. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. s)

 

 • cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională echipamente electrice și electronice. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. w)

 

 • cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusă pe piața națională pentru care exista obligația de a declara și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru care exista obligația de a declara și de a plăti care a fost colectată de pe piața națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională baterii și acumulatori portabili. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. x)

 

DECEMBRIE - 21.12.2021 

 

 • 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoana fizica sau juridica (sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor). Contribuabili sunt operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. a)

 

 •  taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 din OUG nr. 196/2005. Contribuabili sunt operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. b)

 

 •  cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. d)

 

 • 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională substanțe clasificate prin acte normative că fiind periculoase pentru mediu. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. e)

 

 • 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților. Contribuabili sunt administratorul, respectiv proprietarul pădurii. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. f)

 

 •  cantitățile de anvelope introduse pe piață națională în luna similară a anului precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. i)

 

 •  0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri (taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare). Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională astfel de produse. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. s)

 

 •  cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională echipamente electrice și electronice. Baza legală: OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. w)

 

 • cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusă pe piața națională pentru care există obligația de a declara și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pentru care există obligația de a declara și de a plăti care a fost colectată de pe piața națională. Contribuabili sunt operatorii economici care introduc pe piață națională baterii și acumulatori portabili. Baza legală:  OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. x)

Sursă: https://www.afm.ro/taxe_calendar_fiscal.php

Expertiza pe care te poți baza. Contactează-ne! 

Dezvoltăm afaceri puternice și stabile. Testează-ne!

Impasul tău, provocarea noastră. Nu ezita!