Noile modificări aduse Codului fiscal și Codului de procedură fiscală

Anul acesta s-au produs o serie de modificări ale legislației fiscal-contabile care ar putea crea foarte multe probleme. Noua legislație este complexă și plină capcane. Conform Monitorului Oficial, s-au adus peste 230 de modificări ale legii, mai multe ca niciodată, ceea ce înseamnă mai multe situații noi cu care este necesar să ne adaptăm.

 

Câteva dintre cele mai importante modificări aduse ar fi:

 

 • Creșterea salariului brut de la 1 ianuarie 2021 cu 3%, adică de la 2230 lei la 2300 lei.
 • În contextul pandemiei, s-a prelungit termenul până la care ANAF aplica procedura de rambursare TVA, de la 25 ianuarie la 31 martie.
 • Crește plafonul pentru aplicarea TVA la încasare, de la 2.25 milioane lei la 4.5 milioane lei, în cazul contribuabililor înregistrați în scop de TVA.
 • Avantajul în natură ca urmare a utilizării în scop personal a mașinii de serviciu nu mai este impozabil în cazul firmelor microîntreprinderilor și firmelor cărora li se aplica impozitul specific.
 • În cazul angajaților care lucrează în regim de telemuncă, firmele pot acorda un sprijin de până la 400 lei pentru plata utilităților și echipamentelor de lucru.
 • Sunt clarificate aspecte ce țin de definirea relațiilor de afiliere.
 • Se acordă un nou termen pentru depunerea Declarației Unice, 25 mai, înainte termenul limită fiind 15 martie.
 • Definirea noţiunii de grup fiscal în domeniul impozitului pe profit şi a regulilor de consolidare fiscală a profitului la nivel de grup. Fiecare membru al grupului fiscal va determina rezultatul fiscal în mod individual, iar rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se va determina prin însumarea algebrică a rezultatelor fiscale determinate în mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscală.
 • Ajustările pentru deprecierea creanţelor devin deductibile în procent de 100% (anterior procentul era 30%), dacă creanţele îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei; nu sunt garantate de altă persoană; sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribua­bilului.
 • Nu se vor cuprinde în baza impozabilă a impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor dividendele primite de la o persoană juridică română.
 • Nu este considerată venit impozabil şi nu se supune nici contribuţiilor sociale, acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau vaccinarea angajaţilor pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaţilor şi cea publică.
 • Se introduce prevederea că la venituri din chirii, în situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului. Până în prezent, în situaţia în care chiria se stabilea în valută se lua în calcul cursul valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere, ceea ce făcea calculul şi declararea mult mai complicate.

 

Modificările aduse Codului de Procedură fiscală vizează următoarele aspecte:

 

 • Modificări referitoare la suspendarea inspecției fiscale
 • Reverificarea
 • Declararea filialelor și sediilor secundare
 • Discuția finală
 • Obligația de înregistrare fiscală
 • Nulitatea actului administrativ fiscal
 • Dispoziții generale referitoare la dobânzi și penalități de întârziere
 • Condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată
 • Modificarea deciziei de eșalonare la plată în perioada de valabilitate a eșalonării
 • Penalitatea de nedeclarare
 • Termenul de prescripție pentru dobânzile fiscale
 • Suspendarea executării silite
 • Organul competent de soluționare a contestațiilor fiscale
 • Contestația fiscală
 • Soluționarea contestației fiscale
 • Reexaminarea deciziei de soluționare

 

Este important ca în condițiile acestor numeroase modificări și schimbări să ne păstrăm informați și la zi cu toate aspectele legislației, așa încât să știm cum să procedăm atunci când apar situații și ce decizii optime să luăm.

Expertiza pe care te poți baza. Contactează-ne! 

Dezvoltăm afaceri puternice și stabile. Testează-ne!

Impasul tău, provocarea noastră. Nu ezita!