Ministerul Economiei relansează microgranturile de 2000 euro din fonduri externe nerambursabile

În 30 august, Ministerul Economiei a anunțat relansarea măsurii 1, adică microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile. Planul se va desfășura în luna octombrie, după cum informează un comunicat al ministerului.

 

Așadar, aplicația de înscriere pentru a doua sesiune aferentă măsurii se depune în perioada 12-22 octombrie 2021, “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” va fi disponibilă pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro.

 

Schema de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 include și măsura 1 care se va relansa în curând. Schema de ajutor de stat prevede unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completarile si modificarile ulterioare, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020.

 

Această măsură de sprijin financiar care se oferă din fonduri externe nerambursabile cu un capital fix în valoare de maximum 2.000 euro de beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii, aduce o serie de noutăți față de facilitățile oferite în prima sesiune.

 

Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi:

  • Valoare grant: 2.000 Euro/SRL fără salariați;
  • Toate domeniile;
  • Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillități;
  • Număr beneficiari: 50.000;
  • Buget: 100 mil. Euro

 

UPDATE: Măsura 1 - „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” a fost deschisă în perioada 12-21 octombrie 2020.

 

Ministerul Economiei a anunțat redeschiderea măsurii deoarece, ca urmare a aplicațiilor depuse, bugetul nu a fost epuizat. În cadrul noii sesiuni de depunere vor fi incluse și întreprinderile individuale și familiale și pot primi finanțare și întreprinderile înființate în 2019 care au avut cifra de afaceri sub 5.000 de euro. Plafonul minim al cifrei de afaceri pentru acestea este de 415 euro/lună întreagă de activitate în 2019, ca urmare a adoptării OUG care modifică OUG 130/2020. 

 

Prin urmare, devin eligibili și beneficiarii din categoria Întreprinderilor Individuale și a Întreprinderilor Familiale, cu activitate economică în unul din domeniile prevăzute în Anexa nr. 1 la OUG 130/2020. De asemenea, devin eligibili și beneficiarii din categoria profesioniștilor, definiți și reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege.

 

În concluzie, scopul schemei de finanțare îl reprezintă oferirea de sprijin microîntreprinderilor aflate în dificultate ca urmare a crizei coronavirusului. Această finanțare furnizează capitalul de lucru pentru categoriile de cheltuieli necesare relansării activității acestora. Schema este în valoare de 100 milioane de euro – 85 milioane de euro din fonduri europene nerambursabile și 15 milioane de euro cofinanțare de la bugetul statului.