SERVICII

Contabilitate financiară

Serviciile contabile oferite de echipa YAFCT sunt organizate în așa fel, încât cel mai simplu pachet de servicii contabile să acopere în totalitate necesitățile unei companii mici sau micro pe parte fiscală și contabilă. Totodată prin componentele serviciilor de contabilitate am creat Finance Control, prin care YAFCT răspunde nevoilor unor entități economice cu nivel de dezvoltare ridicat ce implică spețe și situații complexe din punct de vedere fiscal și contabil.

Serviciile contabile oferite de Echipa YAFCT au fost defalcate, structurate și organizate în cel mai simplu mod posibil pentru o mai buna înțelegere, o mai mare flexibilitate, o adaptabilitate permanentă.

Accounting Basic Pack

Acest set de servicii răspunde necesităților unor companii mici și foarte mici, Echipa YAFCT preluând în totalitate responsabilitățile financiar-contabile și lăsând antreprenorul să-și focuseze atenția spre business. Accounting Basic Pack răspunde necesităților oricărei entități economice, fie ea societate comercială, ONG sau PFA

Finance Control Pack

Acest pachet de servicii este adresat antreprenorilor ce doresc mai mult decât un serviciu de contabilitate, astfel la Accounting Basic Pack adăugăm Consultanță fiscală dedicată, informare legislativă, rapoarte de management personalizate, etc.

Contabilitatea financiară

... determină statutul financiar al entităților și oferă informații părților interesate despre generarea venitului și profitabilitate, dar și alte informații importante. Aceste informații sunt generate în principal în relație cu organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice sau deținătorii entității respective. Pe partea de contabilitate financiară, iată câteva aspecte de care ne ocupăm și care intră în pachetele menționate anterior:

 • Evidență financiar-contabilă pentru persoane fizice autorizate
 • Verificarea lunară a înregistrărilor contabile efectuate de către beneficiar
 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile companiei și întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale
 • Constatarea și întocmirea în funcție de situație a tuturor documentelor și declarațiilor cu privire la orice alte taxe sau impozite stabilite de autoritățile statului și care au impact asupra beneficiarului
 • Întocmirea bilanțului contabil
 • Verificarea și certificarea bilanțului contabil
 • Elaborarea balanței de verificare și a balanțelor analitice
 • Asigurarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț
 • Furnizarea de informații periodice legate de schimbările legislației fiscale în ce privește activitatea beneficiarului
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege
 • Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia în termenele legale
 • Întocmirea analizelor economico-financiare
 • Reprezentarea în relațiile cu autoritățile statului pentru reglementare financiară
 • Contabilitate primară: deconturi de cheltuieli, întocmire facturi, registru de casă, note de intrare-recepție, întocmire dispoziții de plată /încasare către casierie, completare chitanțe, ordine de plată, foi de vărsământ, cecuri

Intră în legătură cu un specialist!

Fiecare companie are propriile aspecte, particularități și caracteristici. Găsim împreună soluții aplicabile și individualizate companiei dumneavoastră.

Ceea ce ține de procedurile contabile standard (și nu numai) sunt efectuate de profesioniști cu experiență și consultanți seniori. Vă invităm să facem cunoștință!

Copyright © 2022 | Toate drepturile rezervate YAFCT.

Web development - addvices.ro